Akademik
Hukuk Fakültesi

Adı-Soyadı: Ergin NOMER

Doğum Tarihi: 07.01.1935 

Unvanı: Profesör

İletişim Bilgileri


Tel: 0 212 533 65 32 / 1454
Faks: 0212 534 09 65
e-posta:

Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1957

Doktora

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1961

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Unvanlar


Doçent                       Hukuk             İstanbul  Üniversitesi            1966  
Profesör                    Hukuk             İstanbul  Üniversitesi            1973

 

Akademik Çalışma Alanları:   

 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Milletlerarası Tahkim, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku.


Yayınlar:


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Gerichtsstandsvereinbarungen nach Türkischem Recht (Türk Hukukunda Yetki Sözleşmeleri), Hilmar Krüger ile birlikte, Recht der İnternationalen Wirtschaft (RIW), 1989, Heft 12, Verlag Recht und Wirtschaft/Heidelberg, 953-956.
 2. Die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche nach türkischem Recht (Yabancı Hakem Kararlarının Türk Hukukunda Tenfizi): Dis Mitteilungen 1/9, Köln Juli 1991,11-16.
 3. Anerkennung und Vollstreckung suslandischer Entscheidungen in der Türkei (Yabancı Kararların Türk Hukukunda Tanınması ve Tenfizi). Wege zum japanischen Recht, festschrift für Zentaro kitagawa zum 60.Geburstag am 5.April 1992.Hrsg. von Hans G Lester gemeinsamen mit Tomotsu Isomura-Berlin Ducker&Humblot, 1992, 771-788.
 4. Türkisches Internationales Privatrecht und doppelte Staatsangehörigkeit (Türk Milletlerarası Özel Hukuku ve Çifte Vatandaşlık): JZ 23/1993.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 1. Erwerb und Besitz einer Immobilie in der Türkei: 1. Erwerbsbeschrankungen für auslandische Kaufer: Haus- und Grundbesitz im Ausland - Foreigners’ Law Chapter (Yabancı Ülkelerde Gayrimenkul Edinimi - Yabancılar Hukuku Bölümü), Hug A, Heft 1, Juli 1987, 5. Jahrgang: Turkei (1. Teil, Abschnitt 1), Rudolf Haufe Verlag, Freiburg i.B.r. Gruppe 4/1/Seite 6-10.
 2. Erwerb und Besitz einer Immobilie in der Türkei: 1. Erwerbsbeschrankungen für auslandische Kaufer: Haus- und Grundbesitz im Ausland - Foreigners’ Law Chapter (Yabancı Ülkelerde Gayrimenkul Edinimi - Yabancılar Hukuku Bölümü), Hug A, Heft 3, Oktober 1995, 13. Jahrgang: Turkei (1. Teil, Abschnitt 1), Rudolf Haufe Verlag, Freiburg i.B.r. Gruppe 4/1/Seite 6-10, 56e-56g.
 3. Business Guide to Turkey - Private International Law and International Civil Proceeding Law Chapter (Türkiye’de Ticaret Rehberi - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Bölümü), edited by T. Kayacıklı& F. Karakeçili, Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., 1998.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Devletler Hususi Hukukunda “Milletlerarası Yetki” Mefhumu: İHFM 1-4/1961.
 2. Milletlerarası Hakemlik Sözleşmelerinde Kanunlar İhtilafı, Tahkim: Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 1965.
 3. Mahkeme Kararlarına Göre Yabancıların Boşanma Davaları, İBD, 1967.
 4. Yabancılar Arasındaki Nafaka Davalarında Türk Mahkemelerinin Yetkisi: İHFM 1-4/1969.
 5. Devletlerin Kaza Muafiyeti, İHFM 1-4/1969.
 6. Milletlerarası Yetki Alanında Derdestlik İtirazı: İHFM 1-4/1969.
 7. Türkiye’de Boşanan Yabancıların Yeni Evlilikleri: İmran Öktem’e Armağan, 1970.
 8. Yabancıların “Ahkâmı Şahsiyesi” (Statut Personnel) ve Terekesi İle İlgili İhtilaflarda Türk Kanunlar İhtilafı Sisteminin Gelişimi: İstanbul Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, 1973.
 9. Anayasa ve Yabancı Kanun, Osman Fazıl Berki Armağanı, 1977.
 10. İhtilafsız Kaza Alanında Milletlerarası Yetki: Hıfzı Timur Armağanı, 1979.
 11. Rızaî Boşanma ve Kamu Düzeni: MHB 2/1984.
 12. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Hakem Mahkemelerinin Bağımsızlığı: MHB 1/1984.
 13. Yargıtay Kararlarında Türk Asıllı Yabancılar ve Mütekabiliyet: Bülent Davran’a Armağan, 1988.
 14. Yargıtay Kararlarında Devletler Özel Hukuku Kanunu: Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, 1988.
 15. Hakem Kararlarının Kamu Düzenine Aykırılığı ve Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği: MHB 1-2/1990.
 16. Yabancı Veraset İlamlarının Tanınmasında Yargıtay Kararları: İBD 10-11-12/1991.
 17. “Talâk” ve Türk Kamu Düzeni: İBD 7-8-9/1991.
 18. Türk Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi: Mahmut R. Belik’e Armağan, 1993.
 19. Türk Devletler Özel Hukukunda Çifte Vatandaşlık: MHB 1-2/1994.
 20. Yabancı Devlet Vatandaşlığını Kazanan (Eski) Türk Vatandaşlarının Mirasçılığı: İHFM 3/1997.
 21. ürkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Adli Yardımlaşma, Tanıma, Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinde Mahkeme İlamlarının Tanınması ve Tenfizi: MHB 1-2/1997-1998.
 22. Yetki Anlaşmaları ve Türk Uygulaması: YD 3/1998.
 23. Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Kesinleşme Şartı: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaşgünü Armağanı, 1999.
 24. Devletler Özel Hukuku Doktrininde Önemli Gelişmeler: Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, 1999.
 25. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni Müdahalesi [09.06.1999 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı]: MHB 1-2/1999-2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. “Milletlerarası Hakemlik Sözleşmelerinde Kanunlar İhtilafı” - Tebliğ -IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1965, 501-529.
 2. Avrupa Sözleşmeleri, Ergin Nomer/Özer Eskiyurt,  C. I, İstanbul 1975, IX+800 S.
 3.  “Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi” - Tartışma - Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB), 2/1981, 55-60.
 4. “Devletler Hususi Hukukunda Akitlerde İrade Muhtariyeti-Zamanaşımı” - Tartışma - Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB),1/1981, 31-36.
 5.  “Soergel, Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Kohlhammer-Kommentar, Band 8: Einhrungsgesetz. Wissenschaftliche, Riedaktion: Gerhard Kegel. 11. Auflage, 1984. Stuttgart. Kohlhammer” Eser İncelemesi - İngilizce ve Türkçe Tercümesi - (MHB), 2/1984, 135-138.
 6. “İnternationales Privatrecht-İnternationales Wirtschaftsrech, Referate eines Symposium der Alexander von Humboldt-Stiftung von 26 bis 30.September 1983 in Ludwigsburg, Herausgegeben von Wolfgans Holl und Ulrich Klinge, Carl Heymanns Verlag KG: Köln, Berlin, Bonn München, 1985”-Eser İncelemesi (İngilizce ve Türkçe Tercümesi)-(MHB), 2/1985, 175/176.
 7. “Aslan Gündüz, Limni Adası’nın Hukuki Statüsü Üzerinde Türk Yunan Uyuşmazlığı” İstanbul, Ekim 1985”  - Eser İncelemesi - (MHB), 2/1985, 177.
 8. “Yetki Anlaşmaları ve Türk Uygulaması” - Tebliğ - Yargıtay Dairesi, Cilt:24, Temmuz-1998, Sayı: 3, S.258-265.
 9. “Türkiye’de Vatandaşlığa Kabul ve Çifte Vatandaşlık Hakkı”-Tebliğ- (ITES)-Jahrbuch 1998-1999, (Hrsg Harun Gümrükçü), İstanbul 1999, S.291-309.
 10. “Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri” - Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Alanında Gelişmeler (Bilimsel Toplantı) - İstanbul 24-25 Eylül 1998, İstanbul 2000, S.   67-79.

Kitaplar:

 1. Teb’a ile Yabancının Hukuki Müsavatı, İstanbul 1962, 126 S. (Doktora Tezi).
 2. Devletler Hususi Hukukunda Nafaka, İstanbul 1967, XII+182 S. (Doçentlik Tezi).
 3. Harp Hukuku, Yılmaz Altuğ/Ergin Nomer, Hava Harp Okulu Eğitim, Araştırma ve Değerlendirme Yayınları, Sosyal Dersler Serisi-No. 2, 1968, 2. Kısım, 131-176.
 4. Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 1971, XII+155 S.
 5. Davada Yabancı Kanun, İstanbul 1972, XII+172 S. (Profesörlük Takdim Tezi).
 6. Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Vedat R. Seviğ/Ergin Nomer/Ata Sakmar, Devletler Hususi Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul 1972, 1-56.
 7. Vatandaşlık Hukuku, 1. Bası, İstanbul 1974, XXII+172 S.
 8. Avrupa Sözleşmeleri (European Agreements), Ergin Nomer/Özer Eskiyurt,  C. I, İstanbul 1975, IX+800 S.
 9. Vatandaşlık Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1976, XII+181 S.
 10. Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Vedat R. Seviğ/Ergin Nomer/Gülören Tekinalp/Ata Sakmar, Devletler Hususi Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul 1976, 1-98.
 11. Harp Hukuku, Yılmaz Altuğ/Ergin Nomer, 2. Bası, Harp Akademileri Basımevi, Ayazağa/İstanbul 1977, 2. Kısım, 151-206, 56 sayfa.
 12. Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 1978, XX+273 S.
 13. Vatandaşlık Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1980, XIV+187 S.
 14. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1980, XI+317 S.
 15. Devletler Hususi Hukuku, Teori-Uygulama-Milletlerarası Usul Hukuku, 2.bası, İstanbul 1982, XIV+394 S.
 16. Vatandaşlık Hukuku, 4. Bası, İstanbul 1982, XIV+190 S.
 17. Avrupa Sözleşmeleri, Ergin Nomer/Özer Eskiyurt,  C. II, İstanbul 1982, 402 S.
 18. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 2. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1982, XIII+346 S.
 19. Devletler Hususi Hukuku, 3. bası, İstanbul 1984, XXIII+410 S.
 20. Vatandaşlık Hukuku, 5. Bası, İstanbul 1984, X+192 S.
 21. Devletler Hususi Hukuku, 4. bası, İstanbul 1986, XVI+487 S.
 22. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 3. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1986, XVI+416 S.
 23. Vatandaşlık Hukuku, 6. Bası, İstanbul 1987, XII+228 S.
 24. Devletler Hususi Hukuku, Genel Prensipler-Uygulama-Milletlerarası Usul Hukuku-Yabancı Kararların Tanınması ve Tenfizi, 5. bası, İstanbul 1988, XX+516 S.
 25. Vatandaşlık Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1989, IX+238 S.
 26. Devletler Hususi Hukuku, 6. bası, İstanbul 1990, XVIII+533 S.
 27. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 4. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1990, XIV+416 S.
 28. Devletler Hususi Hukuku, 7. bası, İstanbul 1993, XX+500 S.
 29. Vatandaşlık Hukuku, 8. Bası, İstanbul 1993, XII+232 S.
 30. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 5. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1993, XI+484 S.
 31. Vatandaşlık Hukuku, 9. Bası, İstanbul 1995, XII+210 S.
 32. Devletler Hususi Hukuku (Private International Law), 8. bası, İstanbul 1996, XIX+448 S.
 33. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 6. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 1997, XII+509 S.
 34. Vatandaşlık Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1997, XIV+210 S.
 35. Devletler Hususi Hukuku, 9. bası, İstanbul 1998, XVIII+466 S.
 36. Vatandaşlık Hukuku, 11. Bası, İstanbul 1999, XII+214 S.
 37. Devletler Hususi Hukuku, 10. bası, İstanbul 2000, XIV+468 S.
 38. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 7. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul 2001, XIII+524 S.
 39. Devletler Hususi Hukuku, 11. bası, İstanbul 2002, XV+472 S.
 40. Vatandaşlık Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2002, XII+218 S.
 41. Devletler Hususi Hukuku, Ergin Nomer/Cemal Şanlı, 12. bası, İstanbul 2003, XV+538 S.
 42. Vatandaşlık Hukuku, 13. Bası, İstanbul 2003, XII+216 S.
 43. Milletlerarası Tahkim, Nomer/Ekşi/Gelgel, 2003.
 44. Devletler Hususi Hukuku, Ergin Nomer/Cemal Şanlı, 13. bası, İstanbul 2005, XX+544 S.
 45. Vatandaşlık Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2005, XII+224 S.
 46. Vatandaşlık Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2005.
 47. Devletler Hususi Hukuku, Ergin Nomer/Cemal Şanlı, 14. bası, İstanbul 2006, XX+544 S.
 48. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 8. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul Nisan 2007, 577 S.
 49. Vatandaşlık Hukuku 16. Bası, İstanbul Aralık 2007.
 50. Devletler Hususi Hukuku, Ergin Nomer/Cemal Şanlı, 15. bası, İstanbul Kasım 2007.
 51. Devletler Hususi Hukuku, Ergin Nomer/Cemal Şanlı, 16. bası, İstanbul Mayıs 2008.
 52. Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar - Mahkeme Kararları, 9. bası, Ergin Nomer/Aysel Çelikel, İstanbul Haziran 2008.
 53. Milletlerarası Tahkim, Nomer/Ekşi/Gelgel, C. 1, 3. bası, İstanbul 2008, XVIII+167 S.
 54. Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, Nomer/Ekşi/Gelgel, C. II, İstanbul 2008 . XIX+748 S.

İdari Görevler:


1974-1980 ve 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı.
1980-1982 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı.
1985-1994 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasabetler Araştırma ve Uygulama Merkezi” Müdürü.
1974-2002 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı.
2001-2004 İstanbul Barosu Hakem Kurulu Asli Üyeliği.
16 Ocak 2004 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Üyeliği.

Verdiği Dersler:

 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku.

.