1 Ocak 2007 Sayı: 85
Bültenimiz her ayın 1'inde ve 15'inde yayınlanır.
HABERLER
Kadir Has Üniversitesini
360 derece görmek için
SPORBOARD
Üniversitemiz ile ilgili olan her türlü spor faaliyetini , bu bölümünde görebilirsiniz.
Şirketiniz Hakkında Haberlerin Yayınlanmasını istiyorsanız.
danisma@khas.edu.tr
adresinden bize ulaşınız.

Bültenin size gönderilmesini istemiyorsanız. Mail'inizin Subject Bölümüne "Remove" yazıp
e-vision@khas.edu.tr
adresine yollayınız.
Ulaşım Bilgileri
Cibali Merkez Kampüsü
Cibali / İSTANBUL
34230
Telefon :
(212) 533 65 32
(212) 533 57 65
Fax :
(212) 534 07 41
Bahçelievler Kampüsü
Kadir Has Center
Mehmetcik Sok. No.1
34590 Bahçelievler / İstanbul
Telefon :
(212) 441 47 24
Fax :
(212) 441 45 34

Selimpaşa Kampüsü
E-5 Üzeri Selimpaşa / İstanbul
Telefon :
(212) 713 90 08
(212) 713 90 01
(212) 731 90 01
Fax :
(212) 731 57 37

BASIC DESIGN EXHIBITION
Güzel Sanatlar Fakultesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrenci Sergisi


Tarih:8-19 Ocak 07
Kokteyl: 8 Ocak 07, 18:00-20:00


C Blok Sera Sergi Salonu
Seminer: " İnternetin İktisadi Hayattaki Yeri ve Geleceği "

Tarih: 19 Ocak 07, Saat: 13:00-18:30

Salon Cibali

İstanbul
Kadir Has Üniversitesi/Selimpaşa Kampüsü
25-28 OCAK 2007

Hedef:
Kadir Has Üniversitesi ve 1949’da Belçika'nın Brugge şehrinde kurulan ve ağırlıklı olarak AB Komisyonuna eurokrat yetiştiren, Avrupa Koleji (College of Europe) arasında Ticaret Politikası üzerine AB odaklı seminer anlayışı, Türkiye’deki ve komşu bölgelerdeki kamu ve iş çevrelerinden uzmanları, Türkiye ve bölgeyle ilintili konular, genel konular ve AB Ticaret Politikasını şekillendiren güçler hakkında eğitmeyi amaçlamaktadır.
Dört günlük seminer programının, katılımcılara AB Ticaret Politikasının hukuki temeli, AB’nin dünya ticaretindeki önemi, ve çok taraflı bir  bağlamda  AB’nin ticari müzakerelere katılımı üzerine yeni anlayışlar getirmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan seminer süresince katılımcıların konuyla ilgili bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaları , mesleki ve kişisel iletişim ağlarını genişletmeleri beklenmektedir.

İletişim:
Kadir Has Universitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM)  
Genel Sekreter
Ayça ÖZTÜRK
Phone: 00 90 212 533 65 32/606
Fax: 0090 212 533 57 53
E-mail: abaum@khas.edu.tr

Program
Ders Direktörü; Dr. Carol Cosgrove- Sacks (Avrupa Koleji)
Forum Yöneticisi; Yrd. Doç Dr. Ugur C. Ozgoker ( Kadir Has Universitesi)
Ziya Müezzinoğlu ( Türkiye Avrupa Vakfı)

25 Ocak 2007, Perşembe
11:00   Eğitim Semineri Açılışı
14:00   AB Ticaret Politikası: İlkeler ve Meydan Okumalar
Denis AUDET, Uluslar arası Ticaret Danışmanı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Ticaret Müdürlüğü Eski Üyesi, Paris

Seminer Konuları;
AB’nin Uluslar ası Ticaretteki Önemine Giriş
AB Ticaret Politikası’nın Yol Gösterici İlkeleri
Politika Saptayıcı Süreçteki Ana Aktörlerin Rolü
AB’nin Temel Ticari Ortaklarının ve Ticari Anlaşmalarının İncelenmesi
Türkiye’deki Anahtar Konular: ‘Hassas Ürünler’, ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ’ ve Rekabet Konuları

19:00  Açılış Kokteyli ( Hotel Marin Princess)

26 Ocak 2007, Cuma

09:00   AB Ticaret Politikası: Mandalar, Araçlar ve İçtihat Hukuku
Pascale HECKER-MONSONEGO, Sidley Austin LLP Yardımcı Hukuk Danışmanı,  Brüksel
               
Seminer Konuları;
AB Ticaret Politikasının Mandalarının İncelenmesi
Kurumlar Arası İlişkiler Analizi
Temel Ticari Araçların İncelenmesi (anti-damping ve Telafi Edici Önlemler, Kamu İhalesi Kuralları, vb.)
Türkiye’de Spesifik Vergi İçin Gümrük Tarifesi ve Tarife Dışı Engeller
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı İçtihadı

14::00 Çok Taraflı Ticari Müzakerelerde AB
 Prof. Jose GARSON, Avrupa Koleji Öğretim Görevlisi ve Uluslar arası Ticaret Odası Danışmanı

Bu oturum katılımcılarla birlikte interaktif olacaktır. Seminer Konuları;
Çok Taraflı Ticari Müzakerelerin Önemli Özellikleri
Bir müzakereci Olarak EU’nun Doğası
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Üzerinde Genel Anlaşma/ Dünya Ticaret Örgütü Bağlamı
AB Komisyonu ve Üye Ülkelerin Görevleri
AB ile İlintili Müzakere Sürecinin Dinamikleri

27 Ocak 2007, Cumartesi

09:00   AB Ticaret Politikası: Sürdürülebilirlik ve Sivil Toplumun Rolü
Eivind HOFF, Ticari Yetkili, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Brüksel Ofisi

Seminer Konuları;
AB Ticaret Politikasının Yol Gösterici İlkesi: Sürdürülebilir Kalkınma
Çevre Anlaşmaları ve Ab Ticaret Politikası
Ticarette Sürdürülebilir Kalkınmaya Bakıldığında AB- Sivil Toplum Diyalogu
Türkiye İle İlintili Hassas Konular
Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik Önündeki Meydan Okumalar- AB Deneyimi

14:00   AB Ticaret Politikası ve AB- Türkiye Gümrük Birliği Deneyimi
Leopoldo RUBINACCI, Yetkili Daire Şube Şefi, Avrupa Komisyonu  Ticaret Genel Müdürlüğü, Brüksel  

Seminer Konuları;
AB- Türkiye Gümrük Birliği’nin İncelenmesi
Gmrük Birliği Uygulamalarındaki Deneyimler ( Rekabet Konuları, Fikri Mülkiyet, Teknik Düzenlemeler, vb.)
Avrupa- Akdeniz Müzakereleri Çerçevesinde AB- Türkiye Ticaretine Geniş Bir Bakış

28 Ocak 2007, Pazar

09:00   AB Ticaret Politikası: Ana Konuşma
Prof. Jacques BOURGEOIS, Avrupa Koleji Öğretim Görevlisi, Akin, Gump, Straus Hauer& Feld Brüksel Ticari Danışmanı, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikası Uzmanı, Avrupa Komisyonu Danışmanı

Prof. Bourgeois konuşmasında;
AB Ticaret Politikasının Rekabet Hukuku ve Sanayi Politikası Konuları Gibi  Diğer AB Politikalarıyla Etkileşimine,
AB’nin Uluslar arası Ticaretteki Yükümlülüklerine değinecektir.

15:00   Sertifika Töreni- Prof. Bourgeois Onuruna Kapanış Resepsiyonu (Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusü)

*Bu Eğitim Programı Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Avrupa Koleji Kalkınma Ofisi tarafından hazırlanmıştır.


© Kadir Has Üniversitesi