15 Mayıs 2007 Sayı: 94
Bültenimiz her ayın 1'inde ve 15'inde yayınlanır.
HABERLER
Kadir Has Üniversitesini
360 derece görmek için
SPORBOARD
Üniversitemiz ile ilgili olan her türlü spor faaliyetini , bu bölümünde görebilirsiniz.
Şirketiniz Hakkında Haberlerin Yayınlanmasını istiyorsanız.
danisma@khas.edu.tr
adresinden bize ulaşınız.

Bültenin size gönderilmesini istemiyorsanız. Mail'inizin Subject Bölümüne "Remove" yazıp
e-vision@khas.edu.tr
adresine yollayınız.
Ulaşım Bilgileri
Cibali Merkez Kampüsü
Cibali / İSTANBUL
34230
Telefon :
(212) 533 65 32
(212) 533 57 65
Fax :
(212) 534 07 41
Bahçelievler Kampüsü
Kadir Has Center
Mehmetcik Sok. No.1
34590 Bahçelievler / İstanbul
Telefon :
(212) 441 47 24
Fax :
(212) 441 45 34

Selimpaşa Kampüsü
E-5 Üzeri Selimpaşa / İstanbul
Telefon :
(212) 713 90 08
(212) 713 90 01
(212) 731 90 01
Fax :
(212) 731 57 37Türkiye ve Avrupa Birliği
“Bugünü ve Yarını”

Finans,Sigorta ve Hukuk

Program              
Perşembe, 17. 05. 2007
09.00 – 10.00   Açılış konuşması: Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı

“Türkiye: Batı ve Doğu Arasında Bir Köprü”

Marc Landau, AHK - Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Müdürü
Prof. Dr. Egbert Kahle, Lüneburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci *
Murat Başesgioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı*
Tensiplerine sunulmuştur.

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Dural

10.00 – 10.45                
“Finans-Sigorta ve Bankacılık Sektöründe Eğilimler”
Arzuhan Yalçındağ, TUSİAD Başkanı
Ahmet Cemal Dördüncü, Sabancı Holding, CEO

10.45 – 11.15 AB-Temsilciliği Ankara (davetli)
“AB ve Türkiye arasındaki müzakerelerin Finans Sigorta ve Hukuk ve özellikle sermaye piyasaları açısından değerlendirilmesi”

11.15 – 11.45 Ara

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Merih Kemal Omağ

11.45 – 13.30 Prof.Dr. Samim Ünan
“Türk Sigorta Mevzutatının AB ile uyumu”
Dr.Ahmet Naim Oktay
“Özel Emeklilik Sistemleri ”
Thomas Baron, Koç Allianz Sigorta  Eski Genel Müdürü
”2007: Sigorta Endüstrisinin Dönüm Noktası.“

13.30 – 14.30 Öğle yemeği

Program               
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akad

14.30 – 15.00 Nikolaus Bemberg, AHK - Alman-Türk Tic. ve San. Odası  
“Alman ve Avrupalı yatırımcılara yönelik Türkiye’nin Sigorta ve Mali Hizmetler    Piyasasındaki yatırım fırsatları”

15.00 - 16.00 Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Universitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
“Türk Sosyal Güvenlik Sistemi”
Dr. Ahmet Genç, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü
“Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Yapısı ve Son Gelişmeler”

16.00 – 16.30 Ara

16.30 – 17.15 Ass. Jürgen Robienski, Avukat
”Kamu ve Özel Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Hukuki Çerçevesi: Avrupa Birliği ve Almanya Örneği“

17.15 – 17.45 Dr. Walter Hubel / Thomas Meinhardt, con.fee AG
“Avrupa'da ve Almanya' da ücretli finansal danışmanlık sistemi”
Dr. Elmar Küsters, Leuphana Universität Lüneburg /
Direktor Corporate Governance, AWD Holding AG.
”Rekabet Çerçevesinde Efektif Şirket Yönetimi“
                       
Cuma, 18. 05. 2007

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jürgen Simon

09.00 – 10.00   Finans İşleri Federal Almanya Cumhuriyeti Devlet Denetleme Dairesi (BAFIN)
“Maliye Denetimi, Piyasa Kontrolü ile Almanya ve Avrupa’da eğitimle ilgili sorunlar”

10.00 – 11.00 Şakir Ercan Gül, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2. Başkanı
“Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Denetimi”
Aynur Konuralp, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşaviri
“Türkiye’de Sermaye Piyasasının Denetimi”

11.00 – 11.30 Ara

Program
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk Öztek

11.30 – 13.00   Kurumsal Yönetişim: Avrupa Birliği, Almanya ve  Türkiye
Prof. Dr. Assländer, Kassel Universitesi
“European Business Ethics Network ve Türkiye”

Prof. Dr. Marisa Aparicio /Autonoma, Madrid Universitesi
“Avrupa Birliğinde Kurumsal Yönetişim”

13.00 – 14.00 Öğle yemeği

Oturum Başkanı: Keskin Kaylan, Yargıtay Onursal Üyesi

14.00 – 14.30 Sabine Reuland, LLM / Lüneburg Universitesi
“Finans sektörüyle ilgili kapsamlı bir eğitim ve hukuk” 

14.30 – 15.00 Doç. Dr. Tekin Memiş, Kadir Has Universitesi
Prof. Dr. Jürgen Simon, Lüneburg Universitesi
“Gelecekteki olası işbirliklerine yönelik bir çalışma grubu (Think-Tank) ve bir Uluslararasi Üniversite Öğrenci Atölyesi kurulmasıyla ilgili perspektifler”

15.00 – 16.30      

Gelecekteki olası işbirliklerine yönelik üç ayrı çalışma grubunun konularla ilgili çalışmaları:
1. Emeklilik Programları
2. Eğitim
3. Bankacılık

16.30 – 17.00 Ara

17.00 – 19.00

Genel Değerlendirme: Sonuçların tartışılması ve gelecekte oluşturulacak çalışma gruplarında „Think-Tank“ işbirliği ve Uluslararası Üniversite Öğrenci Atölyesi kurulması

Hedef Kitle
Bu konferansla, bankacılık, finans, sigorta, hukuk ve bunlara bağlı olarak gelişen yan alanlarda uluslararası eğitim ağının kurulması hedeflenmektedir. Genel anlamda genişletme imkanı da bulunan, temel hedef kitlesi ise; yatırımcılar, devlet temsilcileri, girişimciler, araştırma enstitüleri, üniversiteler, uzmanlar, bilim adamları, politikacılardır. Aynı zamanda konferans ilgili bütün çevrelerin katılımına da açıktır.

Sempozyum Dili  Sempozyum dili, Türkçe ve Almanca’dır. Simultane tercüme yapılacaktır.

Düzenleyici
Kadir Has Universitesi
Prof. Dr. Selçuk Öztek / Doç. Dr. Tekin Memiş
www.khas.edu.tr

Lüneburg Universitesi 
Prof.Dr. Jürgen Simon / Ass. Jürgen Robienski
www.uni-lueneburg.de

Destek Verenler
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasi
www.dtr-ihk.de

Academy for Finance, Insurance & Law e.V.
www.academy-fil.deGÜNCEL CEZA HUKUKU TOPLANTILARI IV

HUKUKİ, TIBBİ VE KRİMİNOLOJİK BOYUTLARIYLA
CİNSEL SUÇLAR
SEMPOZYUMU

Program              
09.45 – 10.00 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ali Güzel

(Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

I. OTURUM
Oturum Başkanı Keskin Kaylan (Emekli Yargıtay Üyesi-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

10.00 - 10.25 Prof. Dr. Doğan Soyaslan  
(Çankaya Üniversitesi. Hukuk Fakültesi)
Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Cinsel Suçların Genel Değerlendirmesi

10.25 – 10.50  Dr. Zeynep Belma Gölge
(İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)
Cinsel Saldırı Suçlarının Dinamikleri

10.50 – 11.15 Yrd. Doç. Dr. A. Caner Yenidünya
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar

11.15 – 11.30 Kahve Arası

II. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Doğan Soyaslan (Çankaya Üniversitesi. Hukuk Fakültesi)

11.30 – 11.55 Keskin Kaylan
(Emekli Yargıtay Üyesi-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102)

11.55 – 12.20 Prof. Dr. Gürsel Çetin
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
Cinsel Orijinli Ölümler

12.20 – 12.45 Doç. Dr. Pınar Yamantürk Çelik
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)
Uyuşturucu Madde Etkisi Altında İşlenen Cinsel Suçlar ve Cinsel Saldırıyı Kolaylaştıran Maddeler

12.45 -13.00 Tartışmalar

13.00 - 14.00 Yemek Arası

 III. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sevil Atasoy (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)

14.00 – 14.25  Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk
 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Cinsel Taciz Suçu (TCK m. 105)

14.25 – 14.50 Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
(Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu)
Cinsel Saldırı Suçlarının Klinik Değerlendirmesi

14.50 – 15.15 Doç. Dr. Ufuk Sezgin
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Cinsel Saldırılara Bağlı Post-Travmatik Stres Bozukluğu

15.15 – 15.30 Kahve Arası

IV. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bahri Öztürk
(Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

15.30 – 15.55  Doç. Dr. Mahmut Koca
(Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Çocuğun Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçları
(TCK m. 103, 104)

15.55 – 16.20 Doç. Dr. Veli Özer Özbek
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Müstehcenlik ve Çocuk Pornografisi

16.20 -16.45 Yrd. Doç. Dr. Gönül Filoğlu
(İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)
Cinsel Saldırı Suçlarında Biyolojik Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

16.45 -17.00 Tartışmalar

17.00 Kapanış ve Kokteyl

Düzenleyen:  Doç. Dr. Mahmut Koca – (0212) 533 65 32/767
Bilgi İçin: Ar. Gör. S. Evren Özen – (0212) 533 65 32/475
Tarih: 26 Mayıs 2007/ Cumartesi
Yer : T.C. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü/Cibali Salonu

Not: Sempozyuma katılım ücretsizdir.


10.YIL 5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞENLİĞİ,
2007 YILININ EN HAS BİLİŞİMCİLERİ ÖDÜLLERİ

Kadir Has Üniversitesi, Bilişim Teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni teknolojilere destek vermek amacıyla yılın en başarılı bilişim firma ve temsilcilerine 2007 Yılının En HAS Bilişimcileri Ödülleri’ni verdi...

Kadir Has Üniversitesi, 5. Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında, 2007 Yılının En HAS Bilişimcileri Ödüllerini belirledi... 2007 yılının en başarılı firmasına ve en başarılı bilişimcisine ise Onur Ödülü verildi. Ödül kategorileri ve Ödüllerin dağılımı şu şekildedir:

1-)  En İyi Bilgisayar Dergisi: CHIP Dergisi      

2-) En İyi Internet Servis Sağlayıcı: SUPERONLINE     

3-) Bilişimi En İyi Destekleyen Cep Telefonu Üreticisi: NOKIA

4-) En İyi Bilgisayar Eğitim Merkezi :BİLGEADAM Bilgi Teknolojileri Akademisi

5-) En iyi BT Satış Noktaları: BİMEKS

6-) En İyi Masaüstü Bilgisayar Markası: HP

7-) En İyi Dizüstü Bilgisayar Markası: TOSHIBA

8-) Bilişime Destek veren En iyi TV Kanalı: TECHNOLOGY CHANNEL

9-) Bilişim Konusunda En iyi TV Programı: SİLİKON VADİSİ – TV8

10-) En iyi İletişim Şirketi: AVEA
                                  
11-) En iyi On-line Alışveriş Sitesi: iDéEFIXE 

12-) Bilişime en çok destek veren gazete: HÜRRİYET Gazetesi  (e-yaşam eki)

13-) Web sitesi en çok beğenilen sanatçı: FUNDA ARAR

ONUR ÖDÜLÜ   -  Firma  INDEX Bilgisayar

ONUR ÖDÜLÜ   -  Kişi  Sayın ŞAFAK ALPAY (   İnterpro Holding Yürütme Kurulu Üyesi )

2007 Yılı'nın " En Has Bilişimcileri "
Ödül Töreni Fotoğrafları

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL ÜNİVERSİTELER VE LİSELERARASI
ALTIN BOYNUZ 5. YOL KOŞUSU SONUÇLARI

6 Mayıs 2007 Pazar günü saat 10.00’ da yapılan KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL ÜNİVERSİTELER VE LİSELERARASI ALTIN BOYNUZ ÖDÜLLÜ 5. YOL KOŞUSU’ na Türkiye genelinden liseler kategorisinde 106 liseden 1650 öğrenci ve üniversiteler kategorisinde ise 32 üniversiteden 135 öğrenci katılmıştır.

Dereceler aşağıdaki gibidir ; 

Derece

Kategori

Lise Adı

Öğrenci Adı

1.

Lise kız

Osman Ülkümen

Elif Tozlu

2.

Lise kız

Erzurum Nene Hatun

Esra Güllü

3.

Lise kız

Kocaeli Özel Muhsinler

Fatma Baştuğ

1.

Lise erkek

Ankara Deneme

Gökhan Durer

2.

Lise erkek

Hacı Hatice Bayraktar

Ozan Demir

3.

Lise erkek

Ahmet Keleşoğlu Lisesi

Erdem Güler

Derece

Kategori

Üniversite Adı

Öğrenci Adı

1.

Üniversite kız

Marmara

Sevda Şahin

2.

Üniversite kız

Gazi Osman Paşa

Behice Çukurlu

3.

Üniversite kız

Marmara

Nezahat Seyfi

1.

Üniversite erkek

Gazi

Serdar Durer

2.

Üniversite erkek

Uludağ

Murta Kurtak

3.

Üniversite erkek

Adnan Menderes

Koray Ayaz

Kadir Has Üniversitesi Geleneksel Üniversiteler ve Liselerarası Altın Boynuz 5. Yol Koşusu Ödül Töreni Fotoğrafları

 

© Kadir Has Üniversitesi