15 Ekim 2007 Sayı: 98
Bültenimiz her ayın 1'inde ve 15'inde yayınlanır.
HABERLER
Kadir Has Üniversitesini
360 derece görmek için
SPORBOARD
Üniversitemiz ile ilgili olan her türlü spor faaliyetini , bu bölümünde görebilirsiniz.
Şirketiniz Hakkında Haberlerin Yayınlanmasını istiyorsanız.
danisma@khas.edu.tr
adresinden bize ulaşınız.

Bültenin size gönderilmesini istemiyorsanız. Mail'inizin Subject Bölümüne "Remove" yazıp
e-vision@khas.edu.tr
adresine yollayınız.
Ulaşım Bilgileri
Kadir Has Kampüsü
Cibali / İSTANBUL
34083
Telefon :
(212) 533 65 32
(212) 533 57 65
Fax :
(212) 534 07 41
Bahçelievler Kampüsü
Kadir Has Center
Mehmetcik Sok. No.1
34590 Bahçelievler / İstanbul
Telefon :
(212) 441 47 24
Fax :
(212) 441 45 34

Selimpaşa Kampüsü
E-5 Üzeri Selimpaşa / İstanbul
Telefon :
(212) 713 90 08
(212) 713 90 01
(212) 731 90 01
Fax :
(212) 731 57 37


ROMA HUKUKUNDAN
MODERN HUKUKA

Uluslararası 1. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu
              17.10.2007-18.10.2007

Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu
17.10.2007

AÇILIŞ KONUŞMALARI: 10.00-10.30
Prof Dr. Yücel Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi Rektörü)
Carlo Marsili  (Ankara İtalya Büyükelçisi)
Prof.Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr. Gökhan Antalya (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

Ara:10.30-10.45 

1. Oturum: 10.45-11.30
Oturum Başkanı:
 Prof Dr. Belgin Erdoğmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedia Demiriş (İstanbul Üniversitesi)
“Delictum Kavramının Hukuki ve Edebi Metinlerde Değerlendirilmesi”

Yard. Doç. Dr. F. İlçin Gönenç (Marmara Üniversitesi)
“Haksız Fiil Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi”

Tartışma: 11.30-11.45

2.
Oturum: 11.45-12.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Università di Roma -İtalya)

 Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
“Objektif Sorumluluk”

 Prof. Dr. Cevdet Yavuz (Marmara Üniversitesi)
“Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Kusursuz Sorumluluk ve İlkeleri”

Tartışma: 12.30-12.45
Öğle yemeği arası: 13.00-14.30

3. Oturum: 14.30-15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Dural (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan Antalya (Marmara Üniversitesi)
“Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler”

Prof. Dr. Atilla Altop (Galatasaray Üniversitesi)
“Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Hakkaniyet Sorumluluğu”

Yrd: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
“Ekonomik Açıdan İhmal Kavramı”

Tartışma: 15.30-15.45
Ara:15.45-16.15

4. Oturum: 16.15-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Luigi Labruna (Università di Napoli Federico II-İtalya)

Prof. Dr. Attila Fenyves (Universitaet Wien-Avusturya)
“Avusturya Hukukunda Hekimin Meslek Sigortası”
(Die Arzthaftpflichtversicherug in Österreich / Liability insurance for medical malpractice in Austria)

Prof. Dr. Mustafa Dural (Kadir Has Üniversitesi)
“Hasta Hakları ve Hekimin Sorumluluğu”

 Doç. Dr. Pervin Somer (Kadir Has Üniversitesi)
“Roma Hukukunda Hekim Sorumluluğu”

Tartışma: 17.15-17.30

Marmara Üniversitesi Merasim Salonu
18.10.2007

5. Oturum: 10.00-10.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Antalya (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi)
“Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara Etkisi”

Prof. Dr. İlhan Ulusan (İstanbul Kültür Üniversitesi)
“Tehlike Sorumluluğu”

Tartışma:10.45-11.00
Ara: 11.00-11.15

6. Oturum: 11.15-12.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Ulusan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt (Kadir Has Üniversitesi)
“Yapı Malikinin Sorumluluğu”

Prof. Dr. Cosimo Cascione (Università di Napoli Federico II-İtalya)

“Qualche aspetto dell’evoluzione della responsabilità per atto illecito, dal diritto romano all’attualità”

Tartışma: 12.00-12.15
Öğle yemeği arası:12.30-14.00

7.
Oturum: 14.00-15.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özcan Karadeniz

Prof. Dr. Carla Masi Doria (Università di Napoli Federico II-İtalya)
“Profili storici e prospettive strutturali dell’ atto illecito nel diritto romano alla luce di recenti interpretazioni”

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
“Güven Sorumluluğu”

Doç. Dr. Nadi Günal (Ankara Üniversitesi)
“Roma Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu”

Tartışma:15.00-15.15
Ara: 15.15-15.45

8. Oturum: 15.45-16.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Türkoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
“Roma Hukukunda Hakimin Sorumluluğu”

Doç. Dr. Nuri Erişgin (Ankara Üniversitesi)
“Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğu”

Yard. Doç. Dr. Fulya Erlüle (Marmara Üniversitesi)
“Yapımcının Sorumluluğu”

Tartışma:16.45-17.00

* Türk Hava Yollarına Sponsorluk için teşekkür ederiz.


İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İletişim Fakültesi işbirliği ile Ekim ayında üniversitemizde İtalyanca (Türkçe altyazılı) olarak Achille Campanile’nin Zavallı Piero- Il Povero Piero adlı eserini sahneye koyacaktır.

Konu
Merhum “Zavallı Piero”nun son arzusunu yerine getirmek için ailesi çırpınıp durmaktadır. Piero, ölüm haberinin cenaze kalktıktan sonra duyurulmasını vasiyet etmiştir. Fakat durum sanıldığı kadar kolay değildir; çünkü oturma odası akrabalar ve arkadaşlar ile dolup taşacaktır. Böylece ceset oradan oraya atılır, gizlice çalınır ve dolaplara saklanırken, her ölümün ardından da yaşanan klasik ritüeller, serzenişler, riyakarlıklar evin içinde baş göstermeye başlar: başsağlığı mesajları,  cenaze çiçekleri, morglar, arkadaşların mesajları.

Achille Campanile Kimdir?
Tiyatro yazarı, gazeteci ve televizyon eleştirmeni Achile Campanile 1899 yılında Roma’da doğmuştur. İronik bir bakış ile toplumun değişimini ve gelişimini bir yüzyılı kapsayan eserlerinde hakikatı göstererek yansıtmıştır. Hayatını Roma ve Milano arasında geçiren sanatçı, 1977’de son yıllarını geçirdiği Velletri dolaylarındaki Lariano’da vefat etmiştir.
3 Kasım 2007 RHM Konferans Dizisi

  “Arkeoloji ve Devlet Politikaları”

“Arkeoloji ve Devlet Politikaları” başlıklı konferans kapsamında, Arkeolojiye yönelik uygulanan devlet politikalarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Cumhuriyet ile birlikte devlet bürokrasisi ve politikasında yer bulan Arkeoloji, bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmüştür. Fakat her alanda olduğu gibi Arkeoloji'de de, bürokratik sistemin ve devlet politikalarının gözden geçirilmesi ve gelişime yol açılması gerekmektedir. Bu konferans aracılığı ile, Arkeoloji'nin idari sistem ile olan ilişkisinde önünü tıkayan unsurların saptanması ve çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

 “Arkeoloji ve Koleksiyonerlik”
Koleksiyonerlik eski çağlardan beri kültür varlıklarının himaye edilmesi ve bu sayede gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynamıştır. Önceleri estetik ve zenginlik göstergesi olarak başlayan eser toplayıcılığı, daha sonra Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Etnografya gibi bilim alanlarının oluşumuna önayak oldu. Kültür varlıklarının bilimsel araştırma alanı içine girmesiyle, koleksiyonerliğin salt estetik veya moda olarak varlığı geride kalmıştır. Bununla birlikte, günümüzde koleksiyonerlik ile bilimsel araştırma ve toplayıcılık zaman zaman çatışma içine de girebilmektedir. Bilimsel araştırmaların dışında, salt sahip olma güdüsü veya bir ticari alan olarak kültür varlıklarının pazarlanması olgusu, vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan Türkiye gibi kültür varlıklarının katman katman, toprak üstü ve altında varolduğu ülkelerde, koleksiyonerlik gibi oluşumların eserlerin yurtdışına kaçırılması veya tahrip olmasına engel olduğu da öne sürülmektedir. Konferansda Arkeoloji ve Koleksiyonerlik ilişkilerinin masaya yatırılması hedeflenmektedir. Koleksiyonerliğin Arkeoloji bilim dalına olumlu ve olumsuz etkileri, iki alanın daha sağlıklı bir etkileşim içine sokulması için yapılması gerekenler ve ilgili mevzuatın eksiklerinin belirlenmesi toplantının amaçları arasındadır.

 “Arkeoloji ve Kültür Varlıklarının Talanı”
Kültür varlıklarının karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike zamanın yok edici yeteneği değil. İnsan eli ve zihninin bir sonucu olan kültürün baş düşmanı, bizzat onu yaratan canlının kendisi. Geçmişimizin elle tutulur gözle görülür nesneleri olan kültür varlıkları; definecilik, kaçakçılık ve imar rantları gibi tehlikelerin gölgesi altında. Türkiye, kültür varlıkları açısından yeryüzünde en gıpta ile bakılan topraklar üzerinde olmasına rağmen, aynı zamanda eski eserlere en fazla tahribatın ve talanın yapıldığı bir ülke ne yazık ki. Bu başlık altında, kültür ve tabiat varlıklarına yönelik; definecilik, kaçakçılık ve bunlarla ilgili mevzuatın yetersizliği tartışmaya açılacak.

Benzer sorunları yaşayan ülkelerin konuya getirdikleri çözümlerin irdelenmesi ve konunun uzmanlarının tecrübeleri ışığında, bir öneriler dizisinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Bildiriler
Konferans dizisinin ardından katılan tüm konuşmacıların metinleri, karşılıklı diyaloglar ile sorular ve cevaplar kısmı da dâhil edilmek üzere bir kitap olarak RHM YAYINLARI olarak yayınlanacaktır.

Panel Programı:

10.30: “Arkeoloji ve Koleksiyonerlik”

Konuşmacılar:
Haluk Perk
Dr. Şeniz Atik
Nezih Başgelen
Prof.Dr. Ahmet Tırpan

12.30-13.30: Öğle Arası

13.30 : “Arkeoloji ve Kültürel Varlıkların Talanı”

Konuşmacılar:
Mali Suçlarla Mücadele Birimi Şube Müdürü: Cahit Gök
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün
Yard. Doç. Gül Pulhan
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu

Ara

16.30:  “Arkeoloji ve Devlet Politikaları”

Konuşmacılar:
Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay
Prof.Dr. Mehmet Özdoğan
Prof. Dr. Ali Dinçol


 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - REZAN HAS MÜZESİ
“ULUSLARARASI BONCUK VE BONCUK İŞLEME SANATI KONFERANSI’NA” EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Geçtiğimiz sezon önemli sergiler ile açılışını gerçekleştiren Kadir Has Üniversitesi-Rezan Has Müzesi, 22-25 Kasım 2007 tarihleri arasında “Uluslararası Boncuk ve Boncuk İşleme Sanatı Konferansı’na” ev sahipliği yaparak yeni sezona  merhaba diyor.

Kadir Has Üniversitesi ve Rezan Has Müzesi; boncuk tarihinin ve boncuk işleme sanatının irdelendiği konferanslara, boncuk yapımı ile ilgili atölye çalışmalarına, sanatçıların boncuklarını satabileceği boncuk pazarına ve Anadolu boncukları ile modern boncuklardan oluşan iki ayrı sergiye ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıldan beri  süslenmek için kullanılmasının yanısıra, dini amaçlar ve ticaret ile insanlık tarihinin bir parçası olan boncuğa, dünyada ve ülkemizde ilginin artması ve boncuk sanatının inanılmaz bir ivme kazanması böyle bir konferansın ülkemize getirilmesinin en büyük nedenini oluşturuyor.

AKADEMİK SUNUMLAR:
Akademik programın teması “Boncuk ve Boncuk İşleme Sanatına Evrensel Bakış”; tarihten üretime ve ticarete, takı olarak kullanıma kadar boncuğun uygarlık tarihindeki yerinin irdelendiği ve boncuk işleme sanatının gelişiminin ve yeni tekniklerin tartışılacağı iki konferans dizisi; günümüz boncuğunun yanı sıra bin yıllar önceki boncuk ve değişik kültürlerde boncuğa yüklenen değerler üzerine konusunda uzman, birçok ülkeden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştiriliyor. Davetli konuşmacıların listesine ve konuşma konularına www.istanbul-boncuk.org web sayfasından ulaşmak mümkün.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI:
Boncuk ve Boncuk İşleme Sanatı Konferansı süresince, konusunda uzmanlaşmış yerli ve yabancı 35 eğitmen tarafından verilecek olan çeşitli malzeme ve teknikleri içeren, değişik beceri seviyesine hitap eden 59 uygulamalı eğitim semineri bulunmaktadır. Bu eğitimlerde sıcak cam tekniği ile cam boncuk yapımıkum boncuk ile boncuk işleme tekniği, metal kil tekniği, tel teknikleri, keçe ile takı yapımı, mine tekniği ve birçok değişik teknik öğretilecektir. Tüm gün sürecek olan uygulamalı seminer programlarına, basvurular www.istanbul-boncuk.org sitesinden direkt olarak yapılabilir.

BONCUK PAZARI :

Konferans ile bağlantılı olarak Kadir Has Üniversitesi’nde, dünyanın her yerinden gelecek boncuk sanatçılarının ve ustalarının eserlerinin sergileneceği renkli bir boncuk pazarı konferans süresince geç saatlere kadar açık olacaktır. 22-25 Kasım 2007 tarihleri arasında ilk iki gün sadece konferans katılımcılarına açık olacak boncuk pazarı, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde halka açık olarak devam edecektir. 

SERGİLER:
Kadir Has Üniversitesi, Rezan Has Müzesi, konferans boyunca Gönül Paksoy’un özel boncuk koleksiyonuna ev sahipliği yapacak. M.Ö.11. yüzyıldan günümüze değin boncukların sanatseverlerle buluşacağı sergide, deniz kabuğu, kemik, cam, taş ve pişmiş toprak gibi çeşitli malzemeden yapılmış boncukların yanı sıra Paksoy’un tasarımları da yer alacak.

Kadir Has Sanat Galerisi’nde ise uluslararası cam boncuk ustaları birliğinin ve Arizona Boncuk Müzesi’nin hazırladığı “Trajectories” adlı sergi yer alacak. 67 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi aralık ayı sonuna kadar sürecek.

Ayrıca Kadir Has Vakfı da Arkeoloji Müzesi’nde 23 Kasım 2007, Cuma günü açılışı yapılacak olan “Boncuk, Güç, Din ve Güzellik” isimli serginin sponsorluğunu üstlenecek. Kadir Has Vakfı daha önce hiç teşhir edilmemiş boncuk ve boncuk temalı buluntuların sergilenmesini sağlayarak her zamanki gibi kültüre destek vermeye devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.

 “Uluslararası Boncuk ve Boncuk İşleme Sanatı Konferansı”; 22–25 Kasım 2007 tarihleri arasında, Kadir Has Üniversitesi ve Rezan Has Müzesi, Kadir Has Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Ayrıntılı bilgi için www.istanbul-boncuk.org sitesinden yararlanabilirsiniz.

Bilgi için: Ayça Genç (0532) 780 93 62
(0212) 533 65 32 / 495 
Zeynep Culha          zeynepculha@rhm.org.tr
Simge Çelik Atasoy  simgecelik@rhm.org.tr


 

© Kadir Has Üniversitesi