Bölümümüz hocalarından Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında proje desteğine hak kazanmıştır.

“NMDA tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri” başlıklı projede, Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi nerödejenatarif hastalıkların oluşumunda ve sinir hücre ölümünde etkin rol oynayan, glutamat tipi iyon kanalı proteinlerinin çalışma mekanizması araştırılacaktır. Projenin amacı, glutamat reseptörü aktivasyon mekanizmasını moleküler seviyede anlayarak, açık iyon kanalın aşırı uyarılmasını inhibe edici yeni bağlayıcı bölgelerin bulunması ve bu bölgelere bağlanabilecek yeni ilaç molekülü tasarımı yapılmasıdır.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Comments are closed.