Araştırma konularımız çerçevesinde, bölümümüzde dönem dönem seminerler, kongreler, toplantılar düzenlenmektedir.

COST action

İTAM toplantısı

Lise çalıştayı