Ne zaman açıldı?

Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü, 2013-2014 akademik yılında lisans öğrencilerini kabul etmeye başladı.
Daha fazla bilgi için, Bologna sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:
http://bologna2.khas.edu.tr/program/50000634

Bölümün amacı nedir?

Bölümümüzün amacı, biyoteknoloji çağının en güncel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biyoinformatik ve genetik mezunları yetiştirmektir.
Multidisipliner bu alanda, eğitimimiz üç ana ayağa dayanmaktadır:

- Biyoinformatik,
- Hesaplamalı Biyoloji,
- ve Genetik.

Biyoinformatik, biyolojik bilgiyi sistematik olarak inceleyen interdisipliner bir bilim dalıdır. İnsan Genom Projesi sonuçlarının 2001’de yayınlanmasıyla, biyoinformatik ihtiyaç duyulan, gözde bir bilim dalı haline geldi. Sekanslama teknolojilerinin her geçen sene ilerlemesi ve maliyetinin düşmesi, DNA ve RNA sekanslamalarını oldukça yaygın hale getirdi. Öyle ki, elde edilen bilgi manuel yöntemlerle işlenemeyecek kadar arttı ve karmaşıklaştı. Biyoinformatik uzmanları, bilgisayar teknolojileri ve istatistiki metotların da yardımıyla, biyolojik veri yığınlarından kontrol edilebilir sistemler ve anlamlı sonuçlar çıkarırlar. Örneğin, yeni dönemin bir furyası bireylerin kendi genomlarını sekanslatmalarıdır, fakat sekans sonuçlarının nasıl yorumlanacağı açık değildir. Ham veriden bilgi elde etmek için iyi eğitimli biyoinformatikçilere ihtiyaç vardır.  Benzer biçimde, kanser biyolojisi, kişiye özgü tıp, gelişim biyolojisi vb. araştırmalarda oldukça yaygın teknikler DNA/RNA microarray’leri, chip’ler, transkriptom ve metagenom çalışmalarıdır. Oysa bütün bu çalışmalar, milyarlarca bazlık nükleik asit verisi dışında data sağlamaz. Bireylerde farklılık gösteren genom bölgelerini seçmek, hastalık riski taşıyan bölgeleri tanımlamak, araştırmalarda sekansın içinde gen tanımlaması yapmak, artma/azalma ve neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkararak net, anlamlı sonuçlar elde etmek biyoinformatikçilerin görevidir. Tek ve kendi başına anlamlı olmayan verilerden sistem oluşturmak, büyük resmi göstermek, yine biyoinformatikçilerin uzmanlık alanına girer.

Nature cover Human genome

 

 

 

 

15 Şubat 2001 tarihli Nature dergisi kapağı: İnsan Genom Projesi

 

 

Biyoinformatik uzmanlarını diğer enformasyon uzmanlarına benzer işler yapar. Modern çağda enformasyon ile çevriliyiz; her birimiz her gün değişik alanlarda sınırsız bilgi üretiyoruz. Bu bilgilerin işlenmesi, finans sektöründen siyasete kadar pek çok alanda kullanılır. Diğer veri işleme sektörlerinden farklı olarak, biyoinformatik bilimciler işledikleri veri, yani genetik üzerine de yeterli eğitim alırlar.

Genetik, gen ve kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. Öğrencilerimiz yaşamın temelleri, hücre biyolojisi, kalıtım, genetik/epigenetik, moleküler biyoloji, nükleik asitler (DNA/RNA) ve proteinlerin kimyasal/biyokimyasal yapısı üzerine yoğun bir eğitim alırlar.

Hesaplamalı biyoloji ise, yaşamın bilgisayar ortamında imitasyonudur. Hesaplamalı biyoloji uzmanları yoğun olarak biyoloji, biyokimya ve bilgisayar yazılımlarından yararlanırlar. Gelişmiş ülkelerde, süreci hızlandırdığı ve ilaç bulma maliyetini çok büyük oranda düşürdüğü için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri, proteinlerin 3-boyutlu yapısını bilgisayar ortamında modellemek, ve akabinde hedef proteine karşı uygun ilaç tasarlamaktır. Örneğin AIDS ilaçları HIV proteinlerine karşı bilgisayar ortamında dizayn edilerek elde edilmiştir ve şu an kullanımdadır. Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, bölümümüzdeki öğretim üyelerinin de araştırma konularından biridir. Hastalığa sebep olan mekanizmaya ait bir reseptör molekülün bilgisayar ortamında moleküler modeli yaratıldıktan sonra, bu moleküle bağlandığında işleyişine, hastalığı sonlandıracak şekilde etki edecek bir ilaç molekülü modeli tasarlanır. Bu ilaç molekülü, daha önceden sentezlenmemiş yep yeni bir model olabileceği gibi, milyonlarca molekülü barındıran bir veritabanından seçilmiş te olabilir. Bazen de, kullanımda olan ilaçlar yan etkileri azaltmak amacı ile hesaplamalı biyoloji yardımıyla modifiye edilirler ve geliştirilirler. Herhangi bir ilaç molekülünün reseptöre bağlandığında ne şekilde etkili olacağı ilaç ve reseptör arasındaki kuvvetlerin miktarına bakılarak tahmin edilir. Bu kuvvetler, fiziğin en temel kanunlarına dayalı olarak geliştirilmiş enerji denklemleri aracılığıyla hesaplanabilmektedir. Bu sayede, deneysel ortamda sentezlemesi ve analizi uzun süreler gerektirecek yüzbinlerce molekül ve etkileri, in silico ortamda birkaç gün içinde taranarak belirlenmektedir.

Bölümümüzde, son teknolojinin ürünü bu teknikleri kavramış ve başarıyla uygulayan, hem genetik bilimi, hem bilgisayar bilimleri, hem istatistik bilimlerini konusunda sağlam bir temel almış, bilimi ve teknolojiyi yakından takip eden ve üreten bilim adamı adayları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Dünya üzerinde kısıtlı sayıda olan biyoinformatik lisans eğitimini, dünyanın önde gelen örnekleri ile paralel hazırladık; Harvard, University of Massachusetts, UCLA, Rockefeller University, MIT, University of PittsburghUniversity of Pennsylvania, UC San Diego, Loyola University Chicago, Iowa State University, University of Northern Iowa, University of Ohama, University of Maryland.

Biyoinformatik, genetik ve hesaplamalı biyoloji alanında en güncel eğitimi alacak öğrencilerimiz hem akademik alanda araştırma pozisyonları, hem de ilaç ve biyoteknoloji firmalarındaki Ar-Ge pozisyonları için aranılan kişiler olacakttır.

Programlarımızdan mezun öğrencilerin kariyer tercihlerini görmek için “Mezunlarımız Nerede” listesni inceleyebilirsiniz.

Bölüm başkanımız Prof. Dr. Kemal Yelekçi’nin Başarıya Doğru programında yaptığı tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

Peki bölümümüzü hocalarımızdan dinlemek ister misiniz?


 

Ders Programı

T+U+L Local Credit ECTS
Year 1, Fall
CH 103 Chemistry I 3+0+2 4 5
EL 101 English-I 3+0+0 3 4
IT 103 Introduction to Computing and Information Systems 3+0+0 3 5
MA 101 Calculus-I 3+2+0 4 7
PH 121 Physics-I 3+0+0 3 5
PH 131 Physics Laboratory-I 0+0+2 1 2
TD 101 Turkish Language I 2+0+0 2 1
Total semester: 17+2+4 20 29
Year 1, Spring
BIO 102 Biology 3+0+0 3 5
CH 104 Chemistry II 3+0+2 4 6
EL 102 English-II 3+0+0 3 4
MA 102 Calculus-II 3+2+0 4 7
PH 132 Physics Laboratory-II 0+0+2 1 2
PH 122 Physics-II 3+0+0 3 5
TD 102 Turkish Language II 2+0+0 2 1
Total semester: 17+2+4 20 30
Year 2, Fall
AT 101 Ataturk’s Principles and History of Revolution – I 2+0+0 2 1
BIO 205 Organic Chemistry I 3+0+0 3 6
BIO 207 Programming Languages 3+0+0 3 6
BIO 203 Bioinformatics I 2+0+2 3 6
EL 201 English-III 3+0+0 3 4
KH 100 Social Responsibility 0 1
MDBF 299 Internship I 0+0+0 0 3
Total semester: 13+0+2 14 27
Year 2, Spring
AT 102 Principles of Atatürk and History of Turkish Republic II 2+0+0 2 1
BIO 202 Numerical Methods and Optimization Techniques 3+0+0 3 6
BIO 206 Organic Chemistry II 3+0+2 4 9
BIO 204 Bioinformatics II 3+0+0 3 6
EL 202 English-IV 3+0+0 3 4
KH 100 Social Responsibility 0 1
MDBF 299 Internship I 0+0+0 0 3
Total semester: 14+0+2 15 30
Year 3, Fall
BIO 301 Cell Biology and Genetics I 3+0+2 4 8
BIO 305 Biochemistry I 3+0+0 3 6
MDBF 399 Internship II 0+0+0 0 3
Technical Elective-I 3+0+0 3 6
Technical Elective-II 3+0+0 3 6
Social Science Elective-I 3+0+0 3 5
Total semester: 15+0+2 16 34
Year 3, Spring
BIO 302 Cell Biology and Genetics II 3+0+2 4 8
BIO 306 Biochemistry II 3+0+0 3 6
MDBF 399 Internship II 0+0+0 0 3
Technical Elective-III 3+0+0 3 6
Technical Elective-IV 3+0+0 3 6
Social Science Elective-II 3+0+0 3 5
Total semester: 15+0+2 16 34
Year 4, Fall
BIO 401 Genomics and Proteomics 3+0+2 3 7
BIO 403 Recent Advances in Genetics 3+0+0 3 6
BIO 411 Graduate Project I 0+4+0 2 9
BIO 405 Statistical Thermodynamics 3+0+0 3 6
Technical Elective-V 3+0+0 3 6
Social Science Elective-III 3+0+0 3 5
Total semester: 15+4+2 17 39
Year 4, Spring
BIO 402 Computer Aided Drug Design 3+0+0 3 6
BIO 412 Graduate Project II 0+4+0 2 9
Technical Elective-VI 3+0+0 3 6
Technical Elective VII 3+0+0 3 6
Social Science Elective-IV 3+0+0 3 5
Total semester: 12+4+0 14 32
Elective Courses
BIO 303 Molecular Modelling and Simulation 3+0+0 3 6
BIO 308 Neurobiology 3+0+0 3 6
BIO 310 DNA and Biotechnology 3+0+0 3 6
BIO 311 Fluid Dynamics in Biological Systems 3+0+0 3 6
BIO 312 Protein Folding 3+0+0 3 6
BIO 313 Ethical Issues in Genetics 3+0+0 3 6
BIO 315 Pharmacophore Modelling 3+0+0 3 6
BIO 317 Molecular Biophysics 3+0+0 3 6
BIO 318 Biological Data and Data Mining 3+0+0 3 6
BIO 405 Computational Structural Biology 3+0+0 3 6
BIO 410 Pharmocokineticsand Enyzme Kinetics 3+0+0 3 6
BIO 413 Molecular Evolution 3+0+0 3 6
BIO 414 Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action 3+0+0 3 6
BIO 415 Human Molecular Genetics 3+0+0 3 6
BIO 417 Environmental Microbiology 3+0+0 3 6
BIO 418 Principles and Practice of Drug Development 3+0+0 3 6
BIO 419 Cell and Tissue Engineering 3+0+0 3 6
BIO 420 Applied Quantum Chemistry 3+0+0 3 6
CE 467 Design and Analysis of Algorithms 3+0+0 3 6
CE 474 Introduction to Computational Biology 3+0+0 3 6
IT 320 Artificial Intelligance and Neural Networks 3+0+0 3 6
IT 416 Multi-core Computer Architectures and Parallel Programming 3+0+0 3 6

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

Daha fazla bilgi için Biyoinformatik ve Genetik sayfasını inceleyebilirsiniz:

http://www.khas.edu.tr/2128/biyoinformatik-ve-genetik