Diğer kaynaklar

Sıklıkla kullanacağınız bazı kaynakları burada bulabilirsiniz:

- Makale:

Yazar, makale başlığı ve yayımlanma yılı bilgilerini kullanarak Pubmed veya Google scholar ile arayabilirsiniz.

- Araştırmacı:

İlgilendiğiniz araştırmacının adını aratarak ISI – Web of Science’ta yayınlarına ve atıf listesine ulaşabilirsiniz. Web of science’a ulaşım üyelik gerektirmektedir. Kadir Has Üniverstesinde olduğunuz sürece, üniversite girişinden bağlanabilirsiniz.

- Gen:

NBCI Entrez tabanlı Unigene, ortolog genlerin bilgisini tek başlıkta tutuyor.
İnsan genleri için Gene Cards kullanabilirsiniz.
KEGG, NCBI Refseq tabanlı çalışan gen, homoloji ve genom veritabanıdır.
Ensemble, tür seçerek gen ve gen ifadesi aramanıza izin verir.

- Protein:

Protein veritabanı NBCI Entrez tabanlı çalışıyor.
ExPaSy tabanlı Uniprot en kapsamlı portallardan birini sunmaktadır.

- Protein yapısı:

X-ray ve hesaplamalı yöntemlerle elde edilmiş pek çok protein yapısı verisi, Protein Data Base (PDB) veri tabanında saklanıyor.

- Biyonformatik araçlar:

EMBO tabanlı Ebi, BLAST dahil pek çok biyoinformatik araç sunuyor.
NCBI, nükleik asit araştırmaları için BLAST dahil pek çok araç sunuyor.

- Model organizmalar:

Model organizmalardan elde edilen verilen, kendi veri tabanlarında saklanıyor.
Sirke sineği (D. melanogaster) için Flybase,
Toprak kurdu (C. elegans) için Wormbase,
Ekmek mayası (S. cerevisia) için Yeastbase,
Fare (M. Musculus) için MGI,
Sıçan (R. rattus) için RGD,

- Nobel ödülleri:

Kimya Nobel ödülleri ve Tıp Nobel ödüllerini takip etmenizi öneriyoruz.