Mailing address

Kadir Has Üniversitesi,
Cibali Kampüsü
Biyoinformatik ve Genetik Bölümü
34083
Fatih – İstanbul / TURKEY